GOVORILNE URE

Vsak učitelj ima svoje dopoldanske govorilne ure, ki se izvajajo individualno po dogovoru med učiteljem in staršem.

Popoldanske govorilne ure so:
1.–9. razred, od 17.00 do 18.00


Datumi popoldanskih govorilnih ur:
3. 10. 2023
7. 11. 2023
5. 12. 2023
9. 1. 2024
5. 3. 2024
2. 4. 2024
7. 5. 2024


RODITELJSKI SESTANKI

1. roditeljski sestanek:

1. r. 1. 9. 2023 ob 10.30
2.–5. r. 4. 9. 2023 ob 16.30
6.–9. r. 5. 9. 2023 ob 16.30

2. roditeljski sestanek:

1.–5. r. 6. 2. 2024 ob 17.00
6.–9. r. 6. 2. 2024 ob 18.00

Izredni roditeljski sestanki po dogovoru.