Na OŠ Savsko naselje že več let športno vzgojo delno izvajamo v našem šolskem bazenu. Za vse naše učence od 1. do 5. razreda poteka učenje plavanja in drugih aktivnosti v vodi v obliki 10-urnih tečajev (3-krat letno).
Veseli nas, da imamo optimalne pogoje za izvedbo prilagajanja na vodo in učenja plavanja kar na naši šoli. Bazen je velik 6 x 12 m, globok pa od 70 do 120 cm. Temperatura vode je 32ºC – idealna za učenje plavanja. Na bazenu imamo tudi vrsto didaktičnih pripomočkov (deske, valjčki, penasti črvi …) in športnih rekvizitov (napihljive žoge, blazine, napihljivi goli, mreža za odbojko …), ki popestrijo učenje in igro.

Tečaje izvajajo učitelji naše šole, ki so tudi izkušeni učitelji oz. vaditelji plavanja.

Z napredkom otrok na področju plavanja in športa nasploh smo zelo zadovoljni, zadovoljni pa so tudi naši učenci in njihovi starši.

 
Naloge in cilji v 1. in 2. razredu:

o spoznati pravila obnašanja na bazenu;
o opozarjati na higieno;
o seznaniti tudi z nevarnostmi, ki so prisotne ob morju, bazenih in rekah;
o prilagoditi učence na vodo: prilagoditi na odpor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, plovnost in drsenje;
o povezovati različne sestavine prilagajanja na vodo v plitvi vodi s pomočjo učnih pripomočkov in brez njih skozi različne igre (povodni mož, bratec reši me, mačka in miška, iskanje zaklada …);
o naučiti zavestno sprostiti telo in se orientirati v plitvi vodi;
o skočiti na noge v globoko vodo;
o seznaniti učence z osnovami prsne tehnike plavanja;
o osvojiti pravila nekaterih družabnih in štafetnih iger v vodi.

 
Naloge in cilji v 3., 4. in 5. razredu:

o osvojiti udarce in zavesljaje prsne tehnike ter koordinirano preplavati krajšo razdaljo;
o osvojiti podvodni zavesljaj in obrat prsno;
o učence 4. in 5. razreda naučiti osnovne udarce, zavesljaje in koordinacijo kravla in hrbtnega kravla;
o naučiti skok na noge v vodo in obvladati reševalni skok;
o nadgraditi znanje družabnih in štafetnih iger v vodi;
o vodna aerobika;
o naučiti se igrati odbojko v vodi in vaterpolo s prilagojenimi pravili;
o upoštevati pravila obnašanja na bazenu ter seznaniti s higieno;
o seznaniti z nevarnostmi, ki so prisotne ob morju, bazenih in rekah ter opozarjati, kako se obvarujemo pred njimi;
o pripraviti najboljše učence na medšolsko tekmovanje v plavanju.
 

Na bazenu izvajamo tudi preverjanje znanja plavanja za 6. razred. Po merilih za ocenjevanje znanja plavanja v Sloveniji lahko učenec osvoji naziv bronasti delfin. Plavalec preplava 50 m, tako da skoči v vodo na noge in plava 25 m. Med plavanjem drugih 25 m se plavalec v sredini plavališča zaustavi in opravi t. i. vajo za varnost.
 

Plavanje in aktivnosti v vodi učencem predstavlja koristno in hkrati zabavno dejavnost!
 

aktiv učiteljev športne vzgoje
OŠ Savsko naselje